skema


"En nyttehave ved havnefronten"  (scroll down for  English version)
I forbindelse med udstillingen “City Rumble”, på Overgaden - institut for samtidskunst havde vi etableret en nyttehave med rabarber, jordbær krydderurter og grøntsager til offentlig brug. Det var en 
midlertidig offentlig skulptur af billedkunstnerne Marie Markman, Jesper Dyrehauge og Nis Rømer.

Haven var placeret ved havnefronten nedenfor Henning Larsen byggeriet på Christianshavn, hvor bl.a. Nordea holder til. Efter udbygningen af centrale dele af Københavns havnefront er der her opstået områder, hvor den ene enorme bygning efter den anden danner front mod vandet, og hvor der i ringe udstrækning er lavet plads til at man kan opholde sig.

Området på Christianshavn, hvor haven var placeret, ligger stort set ubenyttet hen efter normal arbejdstid, og i dagtimerne bruges området mest som gennemgang til og fra bygningerne. Visse steder kan man være i tvivl om havnefronten overhovedet er offentligt område eller ej. Anerkendte arkitekter og billedhuggere er via deres arbejde repræsenterede ved havnefronten og alligevel har man ikke formået, at gøre det til et sted, som folk har lyst til at bruge.

Nyttehaven er et forsøg på at være med til at redefinere, hvordan billedkunst kan indgå i og være med til at forme offentlige rum. Vi vil skabe debat omkring, hvordan vi kan gøre disse områder til en del af byen og bidrage til en større bredde i, hvilke typer kunst man møder, når man færdes i der.

Vi har siden 2003, hvor vi lavede vores første samarbejdsprojekt “Fælles grønt byrum/Glentehaven” i København NV, været optaget af, hvordan fælles byrum udformes. Vi tror at billedkunst kan være en katalysator for forandring og en større bevidsthed om de fælles omgivelser. Et af omdrejningspunkterne i vores arbejde er, hvordan man kan arbejde med skulptur i det offentlige byrum, af midlertidig og debatskabende karakter.

Haven kunne ses i perioden 21. april til 1. juli 2005.

havnefront
A Kitchen Garden by the Harbour Front
For the exhibition "City Rumble" at Overgaden - Institute of Contemporary Art, we established a kitchen garden with herbs and vegetables as a temporary public sculpture. The Project was made by Marie Markman, Jesper Dyrehauge og Nis Rømer.

The garden was placed on the water front by a building designed by Henning Larsen where amongst others the Nordea bank is located. After the making of central areas of the Copenhagen waterfront, areas have emerged where office buildings blocks passage to the water.

The area on Christianshavn where the garden is placed is not used after working hours and during the day it is mainly used for transit from one building to another. In some respect this is a contemporary wasteland designed and decorated by well known architects and artists. The planning gives the impression that the area is in fact not public at all and some companies have extended rights of the area, surveying it with surveillance cameras.

The garden is an attempt to redefine how contemporary art can take an active role in shaping public spaces, and at the same time create debate. We believe that art can be a catalyst for change and contribute to a raised awareness on our shared environment.

The garden was on show 21st of April - 1st of June 2005


Sødskærm, bladene dufter af anis. /Anis smelling flower

planteliste

Liste over planter i haven og deres brug, Beplantningen er udformet i samarbejde med studerende ved Landbohøjskolen: Hanne H. Jensen og Christina Dreyer 
List of plants and their possible uses, the plants were chosen in collaboration with  Hanne H. Jensen og Christina Dreyer, students at the Agricultural University of Copenhagen.


test
tilbage
haven i brug og plante tilbage dagen /the garden in use and an image from planting back day.


drivhus
Planterne til haven blev dyrket i et drivhus i nærheden (på Amager) i forvejen
Plants for the garden were grown in advance in a greenhouse nearby


back

Vi lavede en "Plant tilbage i byen" dag for folk i området som afslutning på projektet.
At the end of the project we made a "Plant back into the city day" for people in the area